Auto World

NISSAN. NISSAN in CHINA

-Dongfeng Motor Co., Ltd., Baiye Road 29,

Wuhan Economic and Technological Development Zone,

Wuhan, 442001 Hubei, China

tel. +86719 / 8224226, 84285131, fax. +86719 / 8223891, 84285123

http://www.nissan.com.cn

-Fengshen Automobile Co., Ltd., Dongfeng Bulding, Middle Shennan Road 2010,

Shenzhen, 518031 Guangdong, China

tel. +86755 / 83785076, fax +86755 / 83785493, http://www.fengshenmotor.com

NISSAN YANGYUANG SUNNY

NISSAN TIIDA

NISSAN BLUEBIRD EQ 7200-IV

NISSAN TIANLAI TEANA

Models produced in China: Tiida (sedan, hatchback), Yangyuang Sunny, Bluebird EQ 7200-IV, Tianlai Teana.

Production volume in China in 2003 - 66,134 vehicles.

The company Zhengzhou Nissan has been producing Nissan SUVs and pick-ups since 1995 (see -Zhengzhou Nissan). Since 2004, 51% of the company has belonged to Dongfeng Motor Co. Ltd. In the years 1997-2000, Yunbao assembled Nissan Bluebird and Patrol GR vehicles under the Yunbao make. In March 2000, Dongfeng Motor Corporation and Yulon from Taiwan (25%, since 2001 - 36%), Jingan Automotive and Yunbao Automotive established the Fengshen Automobile company. Since 2003, 60% of it has belonged to the Dongfeng Motor Co. Ltd, and 40% - to Yulon. From March 2000 to 2001, the company produced the EQ 7200 sedans under the Fengshen make and the license of the Nissan Bluebird 1991-96. The new, original Bluebird EQ 7200-II under the Fengshen make debuted in May 2001. The modernized Bluebird EQ 7200-III version appeared under the Nissan make first in 2003. In August 2004, it was replaced by the restyled Bluebird EQ 7200-IV with a 2.0-liter 146 hp plant. In August 2002, Nissan and Dongfeng Motor Corporation established a 50% / 50% partnership under the Dongfeng Motor Co. Ltd. name, which continues production of the Dongfeng, Chenglong, etc. The company started producing the Nissan Yangyuang Sunny, restyled in January 2005, with a 2.0-liter 146 hp engine, based on the Japanese Bluebird Sulphy, in June 2003. The Tianlai Teana sedan with a 2.3-liter 172 hp or a 3.5-liter 245 hp V6 unit, came out in September 2004. The Chinese Cu­be and the Bluebird will come out in 2006. Chinese production of the Tiida sedans with a 1.6-liter 109

hp plant started in March 2005, and in September 2005 - of the Tidda hatchbacks with the same engine. In 2007, Nissan wants to produce 400,000 passenger vehicles in China altogether.

All automobiles in CHINA

 1. AUDI
 2. BADA
 3. BAOLONG
 4. BEIJING
 5. BEIJING HYUNDAI
 6. BEIJING JEEP
 7. BMW
 8. BUDDY
 9. BUICK
 10. BYD
 11. CADILLAC
 12. CHANGAN
 13. CHANGAN FORD
 14. CHANGAN SUZUKI
 15. CHANGCHENG
 16. CHANGFENG LIEBAO
 17. CHANGFENG YANGZI
 18. CHANGHE
 19. CHENGLONG
 20. CHEVROLET
 21. DADI
 22. DADI CHENGDU
 23. DARIO
 24. DONGFENG
 25. DONGFENG CITROËN
 26. DONGFENG HONDA
 27. DONGFENG PEUGEOT
 28. DONGFENG XIAOWANGZI
 29. DONGFENG YUEDA KIA
 30. DONGNAN
 31. FAW TIANJIN
 32. FAW HONGQI
 33. FAW JIAXING
 34. FAW JIEFANG
 35. FAW MAZDA
 36. FAW-VW
 37. FEIDIE
 38. FIAT
 39. FOTON BJ
 40. FUDI
 41. FUJIAN
 42. FUQI
 43. GEELY
 44. GUANGZHOU HONDA
 45. GUANGZHOU LINYE
 46. HAFEI
 47. HANJIANG
 48. HEBEI
 49. HONGYUAN
 50. HUATAI
 51. HUAYANG
 52. I HAINAN MAZDA
 53. IZHONGHUA
 54. JIANGHUAI
 55. JIANGLING
 56. JIANGNAN
 57. JINBEI SY
 58. JINMA
 59. JIUZHOU
 60. LIFAN
 61. LUSHAN
 62. MITSUBISHI
 63. NANJING SOYAT
 64. NISSAN
 65. POSTURE
 66. QINGLING ISUZU
 67. QIRUI
 68. SAIBAO
 69. SHANGHAI HUAPU
 70. SHANGHAI VW
 71. SHUANGHUAN
 72. SHUGUANG
 73. TIANGLONG
 74. TIANMA
 75. TJ  INNOVA
 76. TONGTIAN
 77. TOP MIX
 78. TOYOTA
 79. WANFENG
 80. WUHAN
 81. WULING
 82. XINKAI
 83. YEMA
 84. YUANDONG
 85. YUEJIN NJ
 86. YUNQUE
 87. ZHENGZHOU NISSAN
 88. ZHONGSHUN
 89. ZHONGXING

NISSAN in other countries:

 1. NISSAN in BRAZIL
 2. NISSAN in SPAIN
 3. NISSAN in EGYPT
 4. NISSAN in GREAT BRITAIN
 5. NISSAN in JAPAN
 6. NISSAN in MALAYSIA
 7. NISSAN in MEXICO
 8. NISSAN in PAKISTAN
 9. NISSAN in THE PHILIPPINES
 10. NISSAN in CHINA
 11. NISSAN in INDONESIA
 12. NISSAN in THAILAND
 13. NISSAN in USA
 14. NISSAN in SOUTH AFRICA
© 2007 AUTO-WORLD.com. Automobiles of the world